FI

EN

SE

KEMIKAALIALA

 

Kemikaalien vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat yhä suuremman mielenkiinnon kohteena. Farmania on mukana rakentamassa turvallisempaa tulevaisuutta ja vastaamassa kemikaaleihin liittyviin ympäristö- ja terveyskysymyksiin.

 

 

Esimerkkejä tarjoamistamme palveluista:

 

• Käyttöturvallisuustiedotteet

• Kartoitukset, riskiarvioinnit ja neuvonannot

• Viranomaistiedotukset

• Terveys- ja ympäristöarvioinnit

 

REFERENSSIT:

FARMANIA OY  I   MERIMIEHENKATU 35, 00150 HELSINKI   I   +35844 045 1588