FI

EN

SE

KEMIKALIEINDUSTRIN

 

Kemikaliernas påverkar på människan och miljön är en växande intressefaktor. Farmania är med och bygger upp en säkrare framtid och svarar på frågor gällande miljö och hälsa.

 

 

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 

  • Säkerhetsdatablad och skyddsblad
  • Kartläggning, riskinventering och rådgivning kring kemikalieanvändning
  • Myndighetskontakter
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och produkter

 

 

REFERENSER:

FARMANIA OY  I   SJÖMANSGATAN 35, 00150 HELSINGFORS   I   +35840 534 1485