FI

EN

SE

LÄKEMEDELSINDUSTRIN

 

Farmania erbjuder en omfattande mängd konsultjänster för läkemedelsindustrin. Vi ser till att marknadsföringsprocessen för läkemedel sker smidigt och säkert.

 

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 

Försäljningstillstånd

 • Ansökan angående försäljningstillstånd, ändring av, förnyelse av, samt utbyte av innehavare av försäljningstillstånd.
 • Uppdatering av produktresume´n samt förpacknings material och bipacksedel
 • Uppdatering av databaser
 • Uppehåll och helhetsansvar

 

Läkemedelsäkerhet

 • Daglig verksamhet angående läkemedelsäkerhet
 • Kontaktperson gällande biverkningar

 

Kvalitetskontroll

 • Ansvarsperson
 • Rapportering av produktfel samt kontaktperson

 

Översättningar

 • Språk: Finska, Svenska, Danska och Engelska
 • Specialområden: medicin & farmakologi
 • Templat och lagstiftnings kännedom
 • Granskning av marknadsföringsmaterial

 

Representation & Marknadsföring

 • Läkemedelsrepresentation
 • Produktlansering, kampanjplanering och förverkligande

 

Digitalisering

 • Produktskolning

 

 

Vill du veta mera kotakta Jannica, tel. +358405341485

 

 

REFERENSER:

FARMANIA OY  I   SJÖMANSGATAN 35, 00150 HELSINGFORS   I   +35840 534 1485